Taletid - kalkulator for å regne om ord til minutter

Illustrasjonsfoto om taletid og ord per minutt

Har du noen gang lurt på hvor lang tid det tar å fremføre en tekst? Enten du skal holde en presentasjon, et foredrag, eller jobber med å skrive en bok eller manus til en informasjonsvideo, kan det være nyttig å vite hvilken hastighet (ord per minutt) du vil levere teksten med.

Med vår kalkulator kan du enkelt legge inn antall ord, eller lime inn manuset, velge hvilken type tekst det er, og få en beregning av hvor mange minutter taletid det utgjør.

Les om de ulike talekategoriene nedenfor kalkulatoren.

Innhold

Talekalkulator
Taletid - ord per minutt

I en studie publisert i 2021, undersøkte Li Wang engelsk talehastighet for å se om britene snakket raskere i 2020 sammenlignet med i 1990. Hun fant at gjennomsnittlig taletempo for britene var 198 ord per minutt, og at dette varierte avhengig av konteksten. Studien hennes analyserte omfattende mengder kringkastet tale, inkludert nyheter, intervjuer og samtaler. I tillegg studerte hun taletempoet i forelesninger ved britiske universiteter som var tilgjengelige på YouTube. Tabellen under viser gjennomsnittet for taletiden til ulike typer talekategorier.

Kategori

Ord per minutt

Nyheter

198

Intervju

197

Samtale

222

Forelesninger

173

Det er ikke helt sikkert at disse tallene er så nyttige å bruke for den som vil undersøke hvor lang tid for eksempel et manus til et norsk foredrag vil ta å fremføre ettersom det ikke er sikkert at nordmenn og briter snakker like raskt. Wang ser også helt bort fra pauser lengre enn to sekunder i sin studie, noe som betyr at f.eks. forelesningeners naturlige pauser ikke er regnet med i gjennomsnittstempoet hun kommer frem til.  

Pauser

En tekstfremføring vil naturligvis inneholde en del pauser som er med dra ut den faktiske tiden man bruker på tekstfremføringen. For å komme frem til et estimat på hvor mye tid man må beregne per ord for de ulike talekategoriene har jeg brukt litt forskjellige metoder.

Foredrag

Her har jeg tatt utdrag på ett minutt fra åtte ulike norske foredrag liggende ute på youtube og telt opp antall ord, lagt de sammen og delt på åtte for å komme frem til gjennomsnitts taletid. Det tregeste tempoet var 85 ord per minutt, det hurtigste 165 ord per minutt, og gjennomsnittet var 121 ord per minutt.

Informasjonsvideo

Samme metode ble benyttet for informasvideoer. Jeg valgte videoer med mye forklarende tale. Det laveste tempoet var 150 ord per minutt, og det høyeste var 167 ord per minutt. Gjennomsnittet var 158 ord per minutt.

Lydbok

Det er enkelt å finne ut hvor mange ord de engelske versjonene av kjente bøker består av, og det er lett å finne ut hvor mange minutter lydbokversjonene er. Derfor er det uproblematisk å beregne gjennomsnittlig antall ord per minutt.

Hvis de samme bøkene er spilt inn som lydbøker på norsk, kan man også finne ut lengden på lydbokinnspillingen og på den måten regne ut antall ord per minutt. Her tar vi altså utgangspunkt i at det er omtrent samme antall ord i de norske oversettelsene av bøkene.For eksempel, i de engelske lydbokversjonene av ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, ‘Lord of The Rings: The Two Towers’, ‘Moby Dick’, ‘Anna Karenina’, og ‘1984’, er det i gjennomsnitt 148,5 ord per minutt, mens det i de norske lydbøkene er 139,5 ord per minutt.

Avslutning

Vi håper denne artikkelen har vært til hjelp når du skal beregne taletiden for din tekst. Husk at tempo kan variere fra person til person, og at kalkulatoren bør kun brukes for å løselig beregne hvor lang tid det tar å fremføre en tekst. 

Fotnoter

1 (Wang, 2021)

Litteraturliste

Wang, Li (2021). British English-Speaking Speed 2020. Academic Journal of Humanities & Social Sciences, 4(5). https://doi.org/10.25236/AJHSS.2021.040517

Norske Stemmer