Stemmeleie – de ulike stemmetypenes toneomfang

Stemmeleie

Begrepene stemmeleie, toneleie og stemmeomfang brukes om spennvidden av toner en sanger kan produsere.

Vi har laget en oversikt over de ulike stemmeleiene de ulike stemmetypene til voksne, og til barn i ulike aldersgrupper.

Stemmeleie for voksne

Vi deler vanligvis sangere inn i gruppen etter stemmetypen de har. Damestemmene som sopraner eller alter, herrestemmene som tenorer eller basser. Profesjonelle sangere behersker ofte ca. to oktaver, mens amatører ofte har en og en halv oktavs spennvidde.

Uansett om man skriver for amatører eller profesjonelle, bør man skrive for rekkevidder som de fleste får til å synge. Det er tross alt ikke så mye hente rent kunstnerisk i å pine sangerne sine ute i yttergrensene av hva de får til. Nedenfor har vi fremstilt registrene de fleste sangere er komfortable i. Trykk på tangentene for å høre tonene.

Sopran
A
H
Bb
C
D
Db
E
Eb
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C
D
Db
E
Eb
F
Alt
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C
D
Db
E
Eb
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C
D
Db
Tenor
A
H
Bb
C
D
Db
E
Eb
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C
D
Db
E
Eb
F
G
Gb
Bass
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C
D
Db
E
Eb
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C

Stemmeleie for barn

Det faktiske toneomfanget kan variere veldig fra barn til barn. Når man komponerer eller arrangerer musikk for barn, er det avgjørende å plassere melodien slik at alle i gruppen kan mestre den.


Jo yngre barna er, jo snevrere er toneomfanget. I ytterkantene av registeret kan det komme til å låte svakt eller tynt, så det kan være en god idé å ikke dvele for lenge i ytterkantene av registeret. Generelt sett vil midten av registeret, rundt tonene E-G være de som barn kan synge mest komfortabelt.

For barn i alderen 4-6 år

For barn i alderen 4-6 år er det tryggest å skrive all melodien innenfor tonene enstrøken C til A. Trykk på tangentene for å høre tonene.

4 - 6 år
C
D
Db
E
Eb
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C

Stemmeleie for barn i alderen 7-10 år

Etterhvert som barna blir eldre utvides registeret, og man kan trygt bruke registeret fra enstrøken til tostrøken C.

Hvis barna synger mye, er det ofte uproblematisk å utvide tonespennet fra lille H til tostrøken D når de når 9-10 års alderen.

7 - 10 år
H
C
D
Db
E
Eb
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C
D
Db
E

Toneomfang for barn i alderen 11 – 14

For denne aldersgruppen er det trygt å skrive melodier som spenner fra lille Bb til tostrøken D. Med barn som synger en del, er det også helt uproblematisk å gå opp til tostrøken E.

11 - 14 år
A
H
Bb
C
D
Db
E
Eb
F
G
Gb
A
Ab
H
Bb
C
D
Db
E
Eb
F

Oppsummering

I denne artikkelen har vi forsøkt å legge frem toneomfanget til de ulike aldersgruppene. For barn og voksne som synger mye, og kanskje tar sangtimer, vil rekkevidden være større. Dersom man vil være sikker på at alle får til å synge melodiens toner, er det en god strategi å legge seg innenfor rammene slik vi skisserer dem ovenfor.

Noe av det mest utfordrende, er å skrive musikk for den aller yngste aldersgruppen, ettersom man har et såpass snevert tonemateriale å jobbe med (kun en sekst!). Det å skrive en sang som høres interessant ut, flyter naturlig og ikke blir monoton krever litt prøving og feiling. Det er imidlertid svært stimulerende for kreativiteten å ha slike begrensninger, og det er ekstra gøy når man virkelig får det til å fungere.

Takk for at du leste vår artikkel om toneomfang.

Lære mer?

Interessert i å lære mer om å skrive for sangere? Sigvald Tveits glimrende bok Harmonilære fra en ny innfallsvinkel er tilgjengelig på nett via Nasjonalbiblioteket.

Tveit, S. (1984). Harmonilære: Fra en ny innfallsvinkel. Universitetsforlaget. https://www.nb.no/items/cb26453830bd106f054a9e471a6f752b

Norske Stemmer